ჯვრისწერა ❤ ხელის მოწერა ❤ ქორწინების რეგისტრაცია

ჯვრისწერა , ხელის მოწერა, ქორწინების რეგისტრაციაქორწინების რეგისტრაცია   სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად ხდება..  ზოგიერთ ქვეყანაში ოფიციალურ ქორწინებად მხოლოდ რელიგიური ქორწინება ითვლება (ეგვიპტე, ირანი, ლიბანი,…) მაგალითად,  ინდოეთში ზოგიერთი კასტის წარმომადგენლები ქორწინებას ოფიციალურად საერთოდ არ არეგისტრირებენ, საკმარისია მხოლოდ რელიგიური ცერემონია.

სხვა ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, დანია, ფინეთი, …) კანონიერად ითვლებოდა როგორც სამოქალაქო,ისე რელიგიური ქორწინება. ახალგაზრდები ქორწინების ფორმას საკუთარი შეხედულებებისამებრ ირჩევენ. მაგრამ სახელმწიფოთა უმრავლესობა კანონიერი ქორწინებისათვის აუცილებლად მიიჩნევს სახელმწიფო ორგანოში რეგისტრაციას.

საქართველოში ქორწინების რეგისტრაცია ხდება მოქალაქეოებრივი მდგომარეობის რეგისტრაციის ორგანოში, დასაქორწინებელ პირთა მიერ არჩეული ადგილის მიხედვით.

იხილეთ აგრეთვე :

  1. საიტი „ქორწილი“
  2. Web-ჟურნალი “კვება“
  3. ფურშეტი
  4. htps://fursheti.medgeo.net/2020/01/15/ქორწილი/
  5. https://fursheti.medgeo.net/2019/11/12/ფურშეტი-ქორწილისათვის/
  6. https://fursheti.medgeo.net/2019/11/09/ფურშეტი-ქეითერინგი-ხელი/
  7. https://fursheti.medgeo.net/2019/11/12/ფურშეტი-ნიშნობისათვის/
  8. https://www.facebook.com/ვერცხლისა-და-ოქროს-ქორწილების-ორგანიზება-105216567625180/

 

Facebook Comments
Share on Facebook
Facebook
Share this...